همکاری و مشارکت ( جذب )

 

با توجه به نیاز و خدمات معرفی کالاها و تولیدات ایران اسلامی در بخش های مختلف خدمات ، کشاورزی ،

پزشکی و ...اقدام به چاپ" کتاب مرجع " از بخش های مختلف خواهیم نمود .

لذا افرادی که آمادگی به همکاری و مشارکت در این زمینه را دارند با شماره 02188762709 و یا ارسال رزومه به

آدرس sadrasharif@yahoo.com اعلام آمادگی نمایند .