رزومه ما

بخشی از فعالیت های صورت گرفته ( رزومه کاری ) :

1- ( مدیر اجرایی وامور نمایشگاهی ) پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت CNG ( حامی شرکت ملی بخش فرآورده های نفتی ایران ) - آذرماه 1391 مکان هتل المپیک تهران

2- مدیر اجرایی طراحی و تدوین برگزاری هشتمین همایش ملی بهره وری ایران- اردیبهشت ماه 1394

3-مدیریت ارتباطات و همکاری در برگزاری سلسله نشست های یک روزه انجمن بهره وری ایران (15 نشست) در طی سال 1393

4- مدیر تبلیغات و روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ( 2.5 سال ) برگزاری رالی ، مترو تهران( 2 سال ) و تبلیغات محیطی و شهری ( بیش از 15 سال )

برنامه های آینده در دست تهیه مقدمات :

5- هماهنگی و برنامه ریزی برای برگزاری ورک شاپ های شرکت بین المللی خدمات فنی و مهندسی (صانیر)

6-  تدوین کتاب 250 صفحه ای ، فعالیت های 20 ساله شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر)