مدیران ما

حضرت علی علیه السلام : "همانا گذشته گذشت و آینده نامعلوم است ، پس حال را با کار و تلاش دریاب "

مدیریت سنتی در حال تغییر است و کار آفرینیان در دنیا امروز مورد احترام هستند .

تئوریهای مدیریت سنتی نا کارآمدند و مهم ترین رکن کار مدیریت های نو و ایده آل " کار تیمی " است و ما این را باور داریم .

 

 محمود شریف : مدیر عامل

 - مدیر روابط عمومی خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا )

 - مدیر روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

 - مدیر برنامه ریزی ، معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران و حومه

 - مدیر ارتباطات انجمن بهره وری ایران

 - مدرس ارتباطات و روابط عمومی

 

 مجتبی شریف : مدیر امور اجرایی

 - کارشناس چاپ و انتشار

 - مدیر امور فرهنگی اجتماعی شرق تهران

 - مسئول اجرایی سومین و چهارمین همایش نشست های اقتصاد مقاومتی

 

 

 

mahdisharif

 مهدی شریف : مدیر روابط عمومی و مدیر سایت

 - کارشناس روابط عمومی و رسانه

 - مدیر سایت و روابط عمومی انتشارات آموزش

 - مدیر امور هماهنگی و برگزاری فعالیت های نمایشگاه های کتاب

 

 

 

 حسین شریف : مدیر تبلیغات

 - مسئول ارتباطات پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت CNG

 - مدیر تبلیغات شرکت صدرای هنر شهر