تهیه و تدوین تاریخ شفاهی

ضرورت ثبت خاطرات و تاریخ برای آیندگان ، استفاده از تجارب ، ثبت رویدادهای بزرگ ملی و بین المللی و مذهبی ، در قالب های مختلف تاریخ نگاری به صورت شفاهی ، کتبی و تدوین به صورت صوتی و تصویری امروز امری حرفه ای و ضروری می باشد .

لذا ثبت این خاطرات شفاهی دست مایه برای امور تحقیقاتی ، پژوهشی و تجربی در سطح ملی و بین المللی خواهد بود .

صدرا نگارات شریف در این زمینه از تیم های حرفه ای برای ساخت تیزرهای تبلیغاتی ، آموزشی ، صنعتی ، ثبت خاطرات و تهیه و تدوین شفاهی برخورددار است .

 


برای دانلود تیزر مسابقه رالی لینک روبرو را کلیک نمایید                               دانلود مسابقه رالی