چاپ کتاب های نمایشگاهی

موسسه صدرا نگاران شریف با در اختیار داشتن کادری مجرب و متعهد در صنعت چاپ ، گامهای مهمی در ارائه هر چه بهتر خدمات کتاب های نمایشگاهی برداشته است .

 ظرفیت ( بازاریابی - جذب آگهی - صفحه بندی - طراحی - تهیه کاغذ - چاپ و ... ) برای تهیه و تدوین کتابهای نمایشگاهی وجود دارد .