درباره ما

 

کانون تبلیغاتی صدرا نگاران شریف

حضرت امام محمد باقر علیه السلام :

پاداش کسی که علم را آموزش می دهد ،مانند پاداش کسی است که علم می آموزد واو بر کسی که می آموزد برتری دارد .

 

جمعی کار آفرین با اندیشه های نو ، تحصیلات مرتبط با اعتقاد به کار تیمی و گروهی دور هم گرد آمدیم تا به حول و قوه الهی بتوانیم با تلاش های هر چند اندک در جامعه ایران اسلامی به تقویت فضایل اخلاقی کمک کنیم و شعار ما این است " آگاهی عمومی در پرتو فضایل اخلاقی " میسر خواهد بود .