بروشور کانون صدرانگاران شریف

 بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در پرتو فضایل اخلاقی وظیفه ماست و فکر دقیق ، انتخاب همکاران مناسب ، داشتن برنامه کوتاه ، میان و بلند مدت ، داشتن فکر استراتژیک و کار تیمی از ویژه گی های ما است .

ما به آموختن هم فکر می کنیم و هر آنچه را که می آموزیم عملی می کنیم . در دنیا امروز فرصت هدر دادن وقت هارا نداریم ، چون فعالیت ها در حال تغییر و حرکت هستند ، پس از ایستادن دوری می کنیم .

برای آشنایی با موسسه صدرا نگاران شریف و آگاهی از فعالیت های ما می توانید کاتالوگ الکترونیکی ما را مشاهده نمایید :